Ի՞նչ ենք անում մեր բակում, Ամառային արձակուրդներին

Рубрика: Հեռավար Ուսուցում, Նախագծեր | Оставить комментарий

Մաթեմատիկական Ամսագիր

Թողարկում #1

Մեբիուսի ժապավեն

Գրեթե բոլորը գիտեն, թե  ինչպիսի տեսք ունի անվերջության  սիմվոլը, որը նման է  ութ թվանշանին։ Այն նաև կոչվում  է «լեմնիսկատա», ինչը հին հունարենով  նշանակում  է ժապավեն։ Անվերջության նշանը շատ նման է Մեբիուսի ժապավենին, տես նկարը՝

Այս անսովոր ժապավենի «հայտնագործողը» Գաուսի աշակերտ Ավգուստ Ֆերդինանդ Մեբիուսն է, ով երկրաչափության մասին գրել է ընդամենը  մեկ թուղթ, սակայն ձեռք է բերել մեծ ճանաչում և 1858 թ.-ին  դարձել է  միակողմանի մակերևույթի  հայտնագործման հեղինակը:

 

Թողարկում #2

Բազմանիշ թվերի բազմապատկման այլ եղանակ

Իտալացի մաթեմատիկոս Լուկա Պաչիոլին (XV-րդ դար) իր աշխատություններում ներկայացրել է բազմանիշ թվերի բազմապատկման ութ տարբեր եղանակներ: Այս թողարկման համար կներկայացնենք, ոչ բոլորին հայտնի, բազմապատկման այս եղանակը:

Օրինակ՝ փորձենք բազմապատկել 342-ը 54-ով: Նախ և առաջ պետք է գծել 3×2 վանդակներից կազմված ուղղանկյուն, որտեղ երեքը առաջին արտադրիչի՝ 342-ի, թվանշանների քանակն է, իսկ 2-ը` երկրորդ արտադրիչի՝ 54-ի, թվանշանների քանակը:

Վանդակների մոտ կցագրում ենք առաջին թվի թվանշանները գրված ձախից աջ, երկրորդինը՝ ներքևից վեր հերթականությամբ, տես նկարը:

Յուրաքանչյուր վանդակ անկյունագծով կիսենք: Այնուհետև արտադրիչների թվանշանները զույգ առ զույգ բազմապատկենք միմյանցով և արդյունքները գրանցում ենք համապատասխան վանդակներում՝ միավորների թվանշանը գրելով վանդակի վերին, իսկ տասնավորնինը՝ ստորին կեսում: Տես նկարը.

Դրանից հետո գումարում ենք ստացված արդյունքները վանդակների անկյունագծերի ուղղությամբ՝ սկսելով վերին աջ անկյան վանդակից: Այդպես ստանում ենք պատասխանի թվանշանները՝ ըստ կարգի աճման.

Միավորներ՝ 8

Տասնյակներ՝ 6+0=6

Հարյուրյակներ՝ 2+1+0+1=4

Հազարյակներ՝ 1+5+2=8

Տաս հազարյակ՝ 1

Արդյունքում կստանանք՝

342x 54= 18468

Կարող եք արտադրյալը ստուգել ձեզ հայտնի բազմապատկման եղանակով:

Թողարկում #3

Այս համարում տեղ են գտել հետևալ նյութերը՝

1.Որտեղի՞ց են առաջացել երկրաչափական մարմինների անվանումները
2.Պարզ թվեր և քառակուսիներ

1.Որտեղի՞ց են առաջացել երկրաչափական մարմինների անվանումները

Գրեթե բոլոր երկրաչափական մարմինների անվանումներ, ինչպես նաև երկրաչափություն բառը, ունեն հունական ծագում, որոնք առաջացել են հունարեն γεωμετρία բառից՝ geo-«երկիր», metria- «չափումներ»: Սակայն այս բառերը մուտք գործեցին ռուսերեն լեզու ոչ անմիջապես հունարենից, այլ լատիներեն լեզվի միջոցով:

Կոն բառը, դա հունական κώνος բառի լատիներեն ձևն է, որը նշանակում է սոճենու կոն: Նայենք բառի բացատրությունը ըստ Հրաչյա Աճառյանի արմատական բառարանի: Կոն-1.Երկրաչափական մարմին, որ ստացվում է ուղղանկյուն եռանկյան պտտումից իր էջերից՝ ուղղանկյան կից կողմերից մեկի շուրջ: 2.Սոճու, պիստակենու և այլ ծառերի կոնաձև պտուղը՝ պիստակը: Փշատերև եղևնու և սոճի ծառերի կոնաձև բերքը հայերեն կոչում են կոն կամ պիստակ: 3.Ծաղկաբույլի հատուկ տեսակ:

Գլան բառն առաջացել է լատիներեն cylindrus (գլան) բառից, որը հունական κύλινδρος բառի լատիներեն ձևն է և նշանակում է գլանիկ, թավալուկ:

Նայենք բառի բացատրությունը ըստ Հրաչյա Աճառյանի արմատական բառարանի: Գլան-1.Երկրաչափական մարմին, որ ստացվում է ուղղանկյունն իր կողմերից մեկի շուրջ պտտելուց: 2.Տարբեր մեխանիզմներում եղած առանցք, որը պտտվելով շարժման մեջ է դնում իրեն ամրացված մասերը: 3.Գլանաձև մարմին, առարկա:

Պրիզմա բառը դա հունական πρίσμα բառի լատիներեն ձևն է և նշանակում է սղոցվածք, այսինքն՝ սղոցված գերան:

Գունդ բառը հունական σφαῖρα բառի լատիներեն ձևն է և նշանակում է գնդակ:

Նայենք բառի բացատրությունը ըստ Հրաչյա Աճառյանի արմատական բառարանի: Գունդ-1.Շրջանագծի իր տրամագծի շուրջը պտտվելուց առաջացած մարմին: 2.Այդ ձևն ունեցող մարմին, առարկա: 3.Խմորի գնդած կտոր:

Աղբյուրը՝ «Քվանտ» ամսագիր, 1970թ. համար 1:

2.Պարզ թվեր և քառակուսիներ

Մեկից մեծ ցանկացած բնական թիվ, որը բաժանվում է միայն մեկի և ինքն իրեն, անվանում են պարզ թիվ: Ահա բնական շարքի առաջին տաս պարզ թվերը՝

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29…

Սկսած հնագույն ժամանակներից՝ մաթեմատիկոսները ձգտում էին հասկանալ, թե բնական թվերի շարքում պարզ թվերն ինչպես են դասավորված և աշխատում էին ստանալ դրանք գտնելու ընդհանուր բանաձև:

Օրինակ՝ եթե p=n∙n –n +41

n-ի փոխարեն տեղադրենք 1, 2, 3, 4, …40 բնական թվերը, ապա արդյունքում կստանանք պարզ թվեր՝

1∙1-1+41=41

2∙2-2+ 41=43

3∙3 -3+41=47

4∙4-4+41= 53
_____________________________________________________________________________

40∙40-40+41=1241

Թիվը կհամարենք քառակուսի, եթե այն որևէ բնական թվի քառակուսի է:

Օրինակ՝ 25, 36, 49 –ը քառակուսի թվեր են:

25=52

36=62

49=72

Գործողություններ թվանշանների հետ՝ կհասկանանք գործողություն այդ թվանշաններով արտահայտված թվերի հետ:

Թողարկում #4

Այս համարում ներառված են հետևյալ նյութերը.

1. Ինչպե՞ս վանդակավոր թղթի վրա գծել շրջանագիծ՝ առանց կարկինի օգնության:
2. Ինչպե՞ս են առաջացել երկրաչափական պատկերների անվանումները:

 

1. Ինչպե՞ս վանդակավոր թղթի վրա գծել շրջանագիծ՝ առանց կարկինի օգնության

Երկրաչափության դասն է: Անհրաժեշտ է տետրում գծել շրջանագիծ, բայց ավաղ, կարկին չկա: Իհարկե, կարելի է դուրս գալ իրավիճակից և նկարել շրջանագիծ ձեռքով՝ օգտվելով միայն տետրի վանդակներից: Պետք է միայն հիշել հետևյալ թվերը՝ երեք-մեկ, մեկ-մեկ, մեկ-երեք: Շրջանագիծը սկսեք նկարել սկզբնակակետ համարելով տետրի հորիզոնական և ուղղահայաց գծերի հատման որևէ կետ: Հատման այդ կետը նշանակենք A տառով: Աչքաչափով տանենք կոր գիծ՝ ասելով երեք-մեկ: Սա նշանակում է, որ A կետից պետք է տեղաշարժվել դեպի B կետ, երեք վանդակ շարժվելով աջ և մեկ վանդակ՝ դեպի ներքև: Տես նկարը՝

Այնուհետև B կետից տեղաշարժվենք դեպի C կետ՝ ասելով մեկ-մեկ, սա նշանակում է, B կետից պետք է շարժվել մեկ վանդակ դեպի աջ և մեկ վանդակ՝ դեպի ներքև: Տես նկարը՝

Այժմ, շարունակենք և վերջապես C կետից տանենք կոր գիծ դեպի D կետը: ABCD կոր գիծը կլինի շրջանագծի ¼ մասը: Տես նկարը՝

D կետից գնանք դեպի E, նորից ասելով երեք-մեկ, այս անգամ շարժվելով երեք վանդակ ներքև և մեկ վանդակ՝ դեպի ձախ: Այնուհետև կասենք՝ մեկ-մեկ և մեկ-երեք: Ստացվում է, որ գծագրում ավելացան DEFG կետերը: Տես նկարը՝

Շրջանագծի ½ մասը արդեն գծել ենք: Նույն ձևով կարելի է գծել մյուս քառյակը՝ GHIJ: Տես նկարը՝

Վերջին կետերը՝ JKLA-ն կառուցելով ճիշտ նույն ձևով, կհասնենք սկզբնակետին՝ A կետին և մեր շրջանագիծը պատրաստ է, տես նկարը:

20200721_104817

2.Ինչպե՞ս են առաջացել երկրաչափական պատկերների անվանումները:

Բոլոր երկրաչափական պատկերների, մարմինների անվանումները ի սկզբանե կոչվել են ինչ- որ առարկաների անուններով, շատ թե քիչ մոտ լինելով տվյալ մարմնի կառուցվածքին։

Բուրգ– Հունարեն բառի πυραμίδα լատիներեն ձևն է, որով հույները անվանել են եգիպտական բուրգերը։ Այս բառը գալիս է հին եգիպտական «Պուրամա» բառից, որով էլ անվանել են այդ բուրգերը։ Ժամանակակից եգիպտացիները բուրգերը կոչում են «Ախրամ», որը նույնպես գալիս է այդ հին եգիպտական բառի արմատից։

Բուրգ բառի բացատրությունն ըստ Հրաչյա Աճառյանի արմատական բառարանի՝

Բուրգ-1.Երկրաչափական մարմին, որն ունի բազմանկյունի նիստ և որի եռանկյունաձև կողերը միանում են մի կետում: 2.Քառակուսի նիստով և հետզհետե նեղանալով բարձրացող քարե մեծ կառույց: 3.Աշտարակ կամ աշտարակաձև կառույց:

Սեղան բառը ծագում է լատինական trapezium բառից, հունարեն բառի τραπέζι լատիներեն ձևն է: Հունարեն տրապեզիում բառը նշանակում է «սեղան» : Հենց այդ արմատից է գալիս մեր բառը՝ «տրապեզա», որը հունարեն նշանակում է սեղան :

Նայենք բառի բացատրությունը ըստ Հրաչյա Աճառյանի արմատական բառարանի՝

Սեղան-1.Ճաշի սեղան: 2. Հացկերույթ: 3. Զոհասեղան:

Շեղանկյուն բառը ծագում է լատիներեն «rombus» բառից, հունարեն բառի διαγώνιος լատիներեն ձևն է: Ռոմբուս բառը նշանակում է երաժշտական գործիք՝ բուբեն։ Մենք սովոր ենք, որ այդ գործիքը պետք է լինի շրջանաձև, բայց առաջ այն ունեցել է քառակուսու կամ շեղանկյան ձև, ինչի մասին են վկայում խաղաքատերի վրայի նկարները:

Կետ-Լատիներեն լեզվից punkt «պունկտ» բառն է, որը նշանակում է ներարկում: Այդ բառի արմատից է ծագում բժշկական պունկցիա՝ ներկարկում բառը:

Գիծ բառը ծագում է լատիներեն linea բառից որը նշանակում է թել:

Ուղիղ բառի բացատրությունն ըստ Հրաչյա Աճառյանի արմատական բառարանի.

Ուղիղ-առանց ծռվելու, թեքվելու մի գծով ձգված ուղղություն:

Թողարկում #5

Այս համարում   ներառված են հետևյալ  նյութերը՝

  1. 142857 թիվը մոգական թիվ է:
  2. Զվարճալի խնդիրներ, որոնք լուծվում են առանց  թուղթ ու գրիչի:
  3. Մաթեմատիկական խաղ-խաչբառ:
  4. Խնդիրների թարգմանություն «Քվանտ» ամսագրից:

 

  1. 142857 թիվը  մոգական թիվ  է

Գիտեք արդյո՞ք  142857 թվի  մոգական լինելու  գաղտնիքը:

Դրա համար  նախ հասկանանք, թե  ինչո՞ւ է թիվը համարվում մոգական, այնուհետև կբացահայտենք գաղտնիքը: Թվի 142857 թվանշանները դասավորենք շրջանաձև, տես նկարը՝

Այժմ թիվը  բազմապատկեք համապատասխանաբար  2, 3, 4, 5, 6 և 7-ով:

142857×2= 285714

142857×3= 428571

142857×4= 571428

142857 x5= 714285

142857 x6= 857142

 

Ինչպես նկատում ենք արտադրյալի թվանշանները համընկնում են տրված 142857 թվի թվանշանների հետ, սկսելով շարժումը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ ինչ որ թվանշանից, տես նկարը:  Ամեն անգամ  արտադրյալը համեմատելով  շրջանում տեղադրված թվերի հետ,  նկատում ենք, որ անընդհատ դուրս չենք  գալիս այդ շրջանից, քանի դեռ թիվը  չենք բազմապատկել  7-ով։

Փորձենք հասկանալ պատճառը։

Ինչու՞  է 142857 թիվը  օժտված այսպիսի մոգությամբ։

Պարզվում է, որ այն հանդիսանում է 1/7 կոտորակի պարբերությունը, գրված անվերջ տասնորդական պարբերական կոտորակի տեսքով՝

1/7=0, (142857)

 

Կարո՞ղ եք ինքնուրույն գտնել այսպիսի հատկությամբ օժտված այլ մոգական թվեր: Փորձեք ամփոփել ստացած օրինաչափությունները։
Նկատենք, որ այդ թվերով  անընդհատ ստուգվում են հաշվողական թվային մեքենաների  աշխատանքի  հուսալիությունը:

Рубрика: Հեռավար Ուսուցում, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6 - րդ դասարան | Оставить комментарий

Ուսումնական Պլան

Ընտրությամբ գործունեություն-Գորգագործություն
Մարզաձև-Սեղանի Թենիս
Լրացուցիչ կրթություն-Ոչ
Տրանսպորտի ծառայություն-Ոչ
Երկարացված օրվա ծառայություն-Ոչ
Рубрика: Ուսումնական շրջանի ամփոփում, Ընտրություն | Оставить комментарий

Բնագիտություն

1.Ի՞նչ է սննդառությունը: Արդյոք բոլո՞ր կենդանի օրգանիզմներն են սնվում:
Բոլոր կենդանիներին էլ հարկավոր է սնվել, քանի որ սննդառության շնորհիվ է, որ նոր բջիջներ են առաջանում: Նաև սննդառությունը պահպանում է մեր օրգանիզմի կենսագործական էներգիան:

2. Ի՞նչ են սննդանյութերը: Կենդանի օրգանիզմներում ինչի՞ համար են դրանք օգտագործվում:
Սննդանյութերը օգնում են պահպանել կենդանի օրգանիզմների էներգիան:

3. Ի՞նչ գործընթացներ է ընդգրկում սննդառությունը:
Օրգանիզմի նյութեր և էներգիա ստանալու գործընթացը կոչվում է սննդառություն:

4. Ի՞նչ է ֆոտոսինթեզը: Ի՞նչ է առաջանում բույսերում՝ ֆոտոսինթեզի
շնորհիվ: Ինչո՞ւմ է քլորոֆիլի դերը:
Բույսերը սննդառության ընթացքը կոչվում է ֆոտոսինթեզ:

5. Բույսերում ի՞նչ օրգանական նյութեր գիտեք: Ի՞նչ դեր ունեն դրանք:
Ֆոտոսինթեզի ընթացքում առաջանում են օրգանական նյութեր, որոնք օգտագործվում են բույսերի աճման համար: Դրանցից մեկը գլյուկոզան է:

6. Սննդառության ո՞ր ձեւն է կոչվում ավտոտրոֆ, ո՞րը՝ հետերոտրոֆ:
Ավտոտրոֆ օրգանիզմները սնվում են ինքնուրյուն, իսկ հետերոտրոֆ օրգանիզմները սնվում են պատրաստի նյութերով:

7. Արդյոք բոլո՞ր բույսերն են ավտոտրոֆ: Ի՞նչ միջատակեր բույսեր
կան: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
Ոչ բոլոր բույսերն են ավտոտրոֆ, կան նաև հետերոտրոֆ: Միջատակեր բույսերից են օրինակ, Ցողիկը, Վեներայի մաշիկը և այլն:

8. Ո՞րն է կենդանիների սննդառության առանձնահատկությունը: Կեն-
դանի օրգանիզմների միջեւ սննդային ի՞նչ փոխհարաբերություններ
կան:

9. Շրջապատի կենդանի օրգանիզմներից նշե՛ք ավտոտրոֆները եւ
հետերոտրոֆները: Ի՞նչ գիտեք նրանց մասին:
Օրինակ մարդիկ ավտոտրոֆ են, իսկ սնկերը հետերոտրոֆները:

10. Ի՞նչ եք կարծում՝ գիշատիչներին անհրաժե՞շտ է պահպանել, թե՞ ոչ:
Եթե մենք ոչնչացնեք գիշատիչ կենդանիներին կանենք մեծ սխալ, որովհետև նրանք էլ են կենդանի:

11. Բնութագրե՛ք այն սննդամթերքը, որն օգտագործում է մարդը: Նշե՛ք,

թե ո՛րն ունի բուսական, ո՛րը՝ կենդանական ծագում:
Օրինակ ես այսօր կերել եմ հաց և պանիր: Պնիրը կենդանական է, որոհետև առաջացել է կաթից, իսկ հացը բուսական, որովհետև թխել են ցորենի ալյուրից: Օրինակ տավարի միսը, որը մենք ուտում են համարվում է կենդանական ծագումով սննդամթերք է: Իսկ օրինակ բանջարենղենը  կամ միրգը բուսական ծագումով սննդամթերք է:

Рубрика: Հեռավար Ուսուցում, Ուսումնական գարուն, Բնագիտություն, Բնագիտություն 6 - րդ դասարան, Բուսասերների ակումբ | Оставить комментарий

Перевод.Олимпийские игры

По Русскому

Почему Олимпийские игры так называются? Почему греческое слово «стадион» понимают люди, которые говорят на разных
языках? Почему всегда спортсмены из Греции открывают праздник?
Почему из Греции приносят Олимпийский огонь? Первые Олимпийские игры проходили в Греции, в городе Олимпии, в 773 году
до н.э. (до новой эры) в честь бога Зевса. В Олимпии стояли
прекрасные белые здания, был большой стадион, несколько школ,
в которых могли заниматься спортсмены. Один раз в четыре года
в Олимпии проходили самые известные в Греции спортивные
соревнования – Олимпийские игры. Тысячи мужчин, стариков, детей
из городов и деревень приезжали в Олимпию. Многие приходили
пешком. В соревнованиях могли участвовать только мужчины
и мальчики из Греции. Каждый греческий город посылал на соревнования своих спортсменов. Пять дней горел Олимпийский огонь,
пять дней продолжались Олимпийские игры, и в Греции был праздник. Олимпийские игры объединяли все греческие города, кончались
войны, и в стране наступал мир. В каждом городе ждали новостей
из Олимпии. А в самой Олимпии на стадионе тысячи людей смотрели
соревнования и умели «болеть» совсем так же, как миллионы людей
«болеют» на стадионах сейчас, в наше время.
Через пять дней уходили и уезжали из Олимпии люди,
спортсмены возвращались домой в свои города. Олимпийских
победителей встречали как героев. О них пели песни и писали стихи.
Время разрушило Олимпию. Только в 1875 году ученые нашли
это место на земле. Тогда решили опять возобновить Олимпийские
игры.
Первые «новые Олимпийские игры» состоялись в 1896 году
на их родине – в Греции. Так же, как 2000 лет тому назад, они
проходят раз в четыре года. Эти соревнования объединяют людей. Их
символ – мир и дружба.

Հայերեն

Ինչո՞ւ են Օլիմպիական խաղերն այսպես կոչված: Ինչո՞ւ է հունական «ստադիոն» բառը հասկանում մարդիկ, ովքեր տարբեր լեզուներով են խոսում: Ինչո՞ւ են Հունաստանից ժամանած մարզիկները միշտ խնջույք անում:
Ինչո՞ւ է Հունաստանից բերվում օլիմպիական կրակը: Առաջին օլիմպիական խաղերն անցկացվեցին Հունաստանում, Օլիմպիա քաղաքում ՝ 773 թվականին
Մ.թ.ա. (Մ.թ.ա.) ի պատիվ Զևսի աստծո: Օլիմպիայում կանգնած էին
գեղեցիկ սպիտակ շինություններ, կար մեծ մարզադաշտ, մի քանի դպրոց,
որում մարզիկները կարող էին մարզվել: Չորս տարին մեկ անգամ
Հունաստանի ամենահայտնի մարզաձևերը անցկացվեցին Օլիմպիայում
Մրցումներ — օլիմպիական խաղեր: Հազարավոր տղամարդիկ, ծերեր, երեխաներ
քաղաքներից և գյուղերից եկել էին Օլիմպիա: Շատերը եկան
ոտքով:Միայն տղամարդիկ կարող էին մրցել
և տղաներ Հունաստանից:Յուրաքանչյուր Հունական քաղաք իր մարզիկներին ուղարկում էր մրցույթ: Հինգ օր օլիմպիական կրակը վառվեց,
օլիմպիական խաղերը տևեցին հինգ օր, իսկ Հունաստանը տոն էր: Օլիմպիական խաղերը միավորեցին Հունաստանի բոլոր քաղաքները, ավարտվեցին
պատերազմ, և խաղաղություն եկավ երկրում: Սպասում եմ նորությունների յուրաքանչյուր քաղաքում Օլիմպիայից: Եվ հենց Օլիմպիայում `մարզադաշտում, դիտում էին հազարավոր մարդիկ մրցակցություն և գիտեր ինչպես «վնասել» այնպես, ինչպես միլիոնավոր մարդիկ
«Հիվանդ» -ը մարզադաշտերում այժմ ՝ մեր ժամանակներում:
Հինգ օր անց մարդիկ  հեռացան Օլիմպիայից,
մարզիկները տուն են վերադարձել իրենց քաղաքները: Օլիմպիական
հաղթողներին դիմավորեցին որպես հերոսներ: Նրանք երգում էին երգեր և դրանց մասին բանաստեղծություններ գրում:
Ժամանակը ոչնչացրեց Օլիմպիան: Միայն 1875-ին գտան գիտնականները
այդ տարացքը  երկրի վրա: Այնուհետև նրանք որոշեցին թարմացնել օլիմպիական խաղերը:Առաջին «նոր օլիմպիական խաղերը» տեղի են ունեցել 1896 թ
իրենց հայրենիքում, Հունաստանում: Ինչպես 2000 տարի առաջ, նրանք նույնպես
տեղի է ունենում չորս տարին մեկ անգամ: Այս մրցույթները մարդկանց միավորում են: Նրանց
խորհրդանիշը խաղաղությունն ու բարեկամությունն է:

Рубрика: Русский, Հեռավար Ուսուցում, Ուսումնական գարուն, Ռուսերեն | Оставить комментарий

Русский язык. С 11-15 мая

По Учебнику  прочитать текст полностью ,,История Олимпийских игр,, стр. 8

Ответьте на вопросы в коце текста.

1. Когда состоялись первые Олимпийские игры?
Первые Олимпийские игры проходили в Греции, в городе Олимпии, в 773 году.
2. Что вы, до того как прочитали текст, знали об Олимпийских  играх?
Я только знала что на Олимпийских  играх, мужчины дрались.
3. Кто мог принимать участие в соревнованиях?
Только мужчины и мальчики.
4. Как долго продолжались соревнования?
Пять дней.
5. Как встречали победителей Олимпийских игр?
Победителей Олимпийских игр, встречали  как героев. Пор них пели песни, и писали стихи.

Дополнительное задание

Перевести текст с русского языка на армянский

Рубрика: Русский, Հեռավար Ուսուցում, Ուսումնական գարուն, Ռուսերեն | Оставить комментарий

ROUND THE WORLD — ALONE

untitled

Изображение | Posted on by | Оставить комментарий

MI DORMITORIO

Hola soy Anushka. Hoy te contaré sobre mi dormitorio. En mi dormitorio hay una cama, un arario, un escritorio, una cortina, una lampara y una espejo.

Рубрика: Հեռավար Ուսուցում, Նախագծեր, Ուսումնական գարուն, Ընտրություն, Իսպաներեն | Оставить комментарий

Մայիսի 11 — 14

1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը։
Օրգանիզմի ամբողջականությունը պայմանավորված է օրգաններով։ Օրինակ եթե մարդու բերանը վնասվի, նրա մարսողական համակարգը կխանգարվի։
2. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ
սննդանյութ։
Եթե կենդանին բավարար քանակությամբ սննդանյութ չստանա, նրա օրգանիզմի աճը կդադարի։

3. Ցողունի վնասվածքն ի՞նչ հետեւանք կարող է ունենալ բույսի կյանքում։

Բույսը չի ստանա ջուր և հանքային աղեր։

4.Ի՞նչ կլինի, եթե կենդանի օրգանիզմները դադարեն սնվել: Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

Եթե մենք նորմալ չսնվենք, մոր մազերը եղունգները կդադարեն աճել, և մեր մարմինը թույլ կլինի։

Рубрика: Հեռավար Ուսուցում, Ուսումնական գարուն, Բնագիտություն, Բնագիտություն 6 - րդ դասարան, Բուսասերների ակումբ | Оставить комментарий

GOING TO THE SUPERMARKET

Martha is at the grocery store, getting ready for a house party. She has a list of what she needs with her as she goes along. The first section she comes has produce. Martha sees apples, bananas, cherries, grapes, and strawberries. She checks her list:

– 6 apples
– 1 bag of cherries
– 1 bag of grapes
– 2 cartons of strawberries

Martha gets her items and looks the bananas. They are on sale for much cheaper than they are normally. She picks 3 bananas. Next are vegetables. She sees potatoes, carrots, tomatoes, onions, mushrooms, and salad in bags. She checks her list:

– 5 pounds of potatoes
– 6 carrots
– 4 tomatoes
– 2 onions
– 4 mushrooms

As she is putting her items into her cart, Martha checks the many bags of salad and chooses 2 of them. She pushes her cart ahead. The next section is meat and dairy. She sees meat, fish, cheese, eggs, and milk. She checks her list:

– 2 fish (salmon)
– 1 block of cheese (cheddar)
– 1 dozen eggs
– 2 gallons of milk

She looks at the meat that is on sale and chooses a 5-pound roll of hamburger. She gets the rest of the items in that section. She still needs rice, bread, salt, sugar, and flour. She gets:

– 2 bags of rice
– 4 loaves of bread
– a 2-pound bag of sugar
– a 2-pound bag of flour

Martha then realizes that she has forgotten something. She runs back and gets 1 container of salt and then rushes to the checkout. She puts her groceries into her car and leaves.

DID YOU UNDERSTAND THE TEXT?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What item did Martha pick up on sale in the fruits and vegetables section?
1 Two bags of salad
2 Six apples
3 Four mushrooms
4 Three bananas
Question 2:
Which item did Martha buy 5 pounds of in the meat and dairy section?
1 Five pounds of fish
2 Five pounds of cheese
3 Five pounds of milk
4 Five pounds of meat
Question 3:
How much bread did Martha get while she was shopping at the grocery store?
1 Two loaves of bread
2 One loaf of bread
3 Three loaves of bread
4 Four loaves of bread
Question 4:
What item did Martha have to go back for at the end of her shopping trip?
1 a block of cheese
2 a bag of cherries
3 one container of salt
4 one dozen eggs
Рубрика: English, Հեռավար Ուսուցում, Ուսումնական գարուն, Անգլերեն | Оставить комментарий